News

06.05.2022.
Our researcher proposed and verified the system for three-dimensional incoherent imaging using spiral rotating point spread functions created by double-helix beams that exhibit higher focal depth than direct imaging systems. I firmly believe that the current study will open a pathway for implementing different incoherent exotic beams and structured light for multidimensional and multispectral imaging technologies.
07.03.2022.
Metalens design with silicon cross-shaped meta-atoms that form two-polarization dependent focal points was developed. The dielectric metalens with controlled functionality operates in a visible regime to generate subwavelength light intensity distributions with an extended depth of focus, which is highly desirable in numerous applications that can not be achieved by mono-polarization.
10.12.2021.
Robust demultiplexing of OAM beams of different values into various geometrical configurations over a broad wavelength range was demonstrated. The proposed approach paves a way to reduce the cost of the commercial OAM modes-based communication systems and projects a simple method for increasing the number of channels in the communication system over free-space or fiber links with minimal intermodal crosstalk.

SIA “HEE Photonic Labs” īsteno pētniecības projektu “Tālas distances augstu datu pārraides ātruma lāzera optisko sakaru sistēmas projektēšana, sadarbībā ar “Valsts izglītības attīstības aģentūru, (1.1.1.2/VIAA/3/19/436) saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

Projekta gaitā no 01.06.2021. līdz 31.08.2023. notiks inovatīvas tālas distances augstu datu pārraides ātruma lāzera optisko sakaru sistēmas projektēšana. Projekta summa ir 106867 EUR. Rezultātā tiks izstrādāta lāzeru sakaru sistēma, kas strādās lielā attālumā pārraidot datus gandrīz bez enerģijas zudumiem.

Šajā projektā ultra īsu impulsu stars, ko izmantos sakaru sistēmā izplatās bez difrakcijas vai dispersijas, pateicoties to spektros ievadītajām sprieguma un laika koordinācijām. Turpretī pazīstamāko monohromatisko staru difrakcijas uzvedība izriet no to telpiskajiem profiliem. Impulsa lāzera staros tā telpiskās enerģijas frekvence ir saistīta ar laika frekvenci, kas tiks pastiprināta ar enerģijas lauka un laika strukturēšanu. Stingra telpas un laika korelācijas impulsa staru izplatīšanās attālumu nosaka tās divas iekšējās brīvības pakāpes: spektrālā nenoteiktība, kas ir neizbēgama neskaidrība asociācijā starp telpiskajām frekvencēm un viļņu garumiem; un spektra slīpuma leņķis, kas raksturo laika spektrālās korelācijas izliekumu un nosaka staru grupas ātrumu. Mēs izmantojam litogrāfiski izveidotu fāzes plati, lai sintezētu ultra īsu impulsu lāzera staru, kas palielina pārraides attālumu, optimizējot impulsa telpisko-laika struktūru.

Izgatavotā bez kļūdu pārraides tehnoloģija nodrošina potenciāli lielākus pārraides attālumus. Nepieciešamās diferenciālās sakarības lāzera stara spektrā tiks ieviestas, izmantojot speciāli izstrādātas fāzes plāksnes. Optiskās sistēmas kvalitāte spēlē galveno lomu, lai nodrošinātu stabilu tālas distances komunikāciju esošo optisko aberāciju un staru enerģijas zudumu klātbūtnē atmosfērā. Ierosinātais projekts ir ļoti svarīgs, lai sintezētu īsu impulsu lāzera staru, kas ir nemainīgi saglabājas neizkliedējoties telpā lielos attālumos.

SIA „HEE Photonic Labs” ir saņēmis de minimis atbalstu projekta 2.7. aktivitātes „Kosmosa un ar to saistīto nozaru izmēģinājumu un testēšanas centra izveides plānošana” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām Rīgas Tehnisko universitāti (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Aeronautikas institūts) un SIA „Baltic Scientific Instruments”.

Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).

projekts-tiek-istenots-sadarbiba-ar-liaa