News

SIA „HEE Photonic Labs” ir saņēmis de minimis atbalstu projekta 2.7. aktivitātes „Kosmosa un ar to saistīto nozaru izmēģinājumu un testēšanas centra izveides plānošana” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām Rīgas Tehnisko universitāti (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Aeronautikas institūts) un SIA „Baltic Scientific Instruments”.

Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).

projekts-tiek-istenots-sadarbiba-ar-liaa